صفحه اصلی | پست الکترونیک | العربیه | English  

اهمیت رشته علوم آزمایشگاهی

ماموریت اصلی رشته علوم آزمایشگاهی تربیت افرادی است که بتوانند در آزمایشگاهای بالینی بیمارستانها و آزمایشگاههای مراکز بهداشتی با دانش اختصاصی که آموخته اند، و با بکارگیری دستگاههای الکترونیکی پیچیده و روشهای متعدد آزمایشات مختلف را روی خون و یا دیگر مایعات و انساج بدن انجام دهند.

اطلاعات و نتایج به دست آمده از این آزمایشات پزشک را در تشخیص بیماری روند درمان و حفظ سلامت جامعه یاری می دهد . نظر به اینکه این رشته دائما در حال تغییر و توسعه است. فارغ التحصیلان این رشته باید به نحوی آموزش ببینند که دانش و مهارت کافی برای تطبیق خود با تکنولوژی جدید را داشته باشند.

سخن مدیر گروه علوم آزمایشگاهی


 
به نام او برترین برترین هاست


با توجه به پیشرفت علوم در تمامی شاخه های مربوطه، علوم آزمایشگاهی هم از این قاعده مستثنی نیست. پیشرفت در زمینه ی وسایل آزمایشگاهی پیچیده و کامپیوتری و نیز به کار گیری روش های مولکولی، این نیاز را می طلبد که افرادی با دانش بالا و مرتبط با آزمایشگاه تربیت شوند.
لذا هدف از این دوره تربیت افرادی است که بتوانند در آزمایشگاه با توجه به نیاز جدید مرتبط با پیشرفت های آزمایشگاهی در این زمینه فعالیت نمایند.
ماموریت گروه علوم آزمایشگاهی در دانشکده علوم پزشکی مشهد در این راستا می باشد که با تکمیل اعضاء هیات علمی مرتبط با این رشته، بتواند در جهت ارتقاء علمی و آموزش و پرورش دانشجویان مستعد این رشته اقدام نماید.
از دیگر اهداف مورد نظر در رشته ی علوم آزمایشگاهی در این دانشکده، رشد و نشر تفکر پژوهشی در زمینه ی کارهای آزمایشگاهی می باشد، موردی که بسیار نیازمند به آن می باشیم و در این زمینه خالاء ها و کمبودهای زیادی به چشم می خورد.

تاریخچه رشته علوم آزمایشگاهی و پیشرفتهای جدید:

این رشته که به نام مدیکال تکنولوژی در دانشگاه های جهان آموزش داده می شد، در سال 1976، Credentialing Agency National آنرا به (Medical Laboratory Sciences (MLS تغییر داد به طوری که در حال حاضر این رشته به نامهای  Medical Laboratory Sciences و یا Clinical Laboratory Sciences وجود دارد .

 اکثرا معتقدند که نام جدید وظایف حرفه ای شاغلین این رشته که به نام MLSO) Clinical Laboratory Sciences Officer)  نامیده می شوند را بهتر بیان می کند .

در ایران دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی از سال 1347 در دانشگاههای تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز و.... تاسیس گردید که بعد از انقلاب فرهنگی به صورت کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در‌آمد.

در این رشته به موازات پیشرفت علوم پزشکی و گسترش دامنه روشهای تشخیصی، تجهیزات آزمایشگاهی نیز بسیار پیشرفت کرده بطوری که امروزه شاغلین این رشته از دستگاههای الکترونیکی و اتوماتیک بسیار دقیق و حساس برای انجام آزمایشات مختلف بهره میگیرند.

              

 

خدمات آزمایشگاهی بالینی مورد نیاز جامعه را برآورده سازد.

خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز مراکز بهداشتی کشور که برای پیشگیری و حفظ سلامت لازم است تامین نماید.

از اصول و فنون جدید روش تدریس و یادگیری در حیطه نظری _ عملی و کارآموزی در عرصه استفاده گردد.

فارغ التحصیلان بتوانند در حیطه های مختلف آموزشی تحقیقاتی خدماتی و تولیدی خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز جامعه را پوشش دهند.

با توجه به تغییر سریع و مداوم روشهای آزمایشگاهی، فارغ التحصیلان این رشته از توانائی تطبیق خود با تکنولوژی جدید بر خوردار باشند.

 

آدرس پستی دانشکده

مشهد - ميدان آزادي - پرديس دانشگاه - دانشکده پیراپزشکي -اتاق 111- گروه علوم آزمایشگاهی

صندوق پستی

9177948964

تلفن

38846710-20 051

نمابر

38846728 051

اعضاء هیئت علمی

 

کارشناسان

آقای دکتر صادقیان
(مدیر گروه)

112

آقای حسینی بافقی
(
آزمایشگاه تحقیقات و پاتولوژی)

106

استاد صفدری

110

خانم دکتر ولی نژاد
آقای ساقی
(
آزمایشگاه بیوشیمی و ایمونولوژی)

116

آقای دکتر
غلامین

111

خانم صاحبکار
(
کارشناس آموزشی گروه)

130

آقای دکتر مبرا

112

خانم رستمی

(کارشناس گروه)

113

آقای دکتر نشانی 

365

خانم طهان

(آزمایشگاه میکروب شناسی)

108


آقای دکتر احمدی
  

 102

خانم ذبیحی

(آزمایشگاه هماتولوژی)

102