IMAGE
کارگاه PCR
پنج شنبه, 23 شهریور 1396
   برگزاری کارگاه استخراج DNA وPCR :       گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی مشهد ، کارگاه استخراج DNA و PCR ( Polymerase Chain Reaction) برگزار می کند.    ادامه مطلب...
IMAGE
مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکده علوم پیراپزشکی ورودی سال تحصیلی 1392
جمعه, 02 تیر 1396
    :1392 مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکده علوم پیراپزشکی ورودی سال تحصیلی   ادامه مطلب...
اهمیت رشته علوم آزمایشگاهی:
ماموریت اصلی رشته علوم آزمایشگاهی تربیت افرادی است که بتوانند در آزمایشگاهای بالینی بیمارستانها و آزمایشگاههای مراکز بهداشتی با دانش اختصاصی که آموخته اند ... ادامه مطالب
سخن مدیر گروه:

با توجه به پیشرفت علوم در تمامی شاخه های مربوطه، علوم آزمایشگاهی هم از این قاعده مستثنی نیست. پیشرفت در زمینه وسایل آزمایشگاهی پیچیده و کامپیوتری و نیز به کارگیری روش های مولکولی، این نیاز را می طلبد که... ادامه مطالب

  پرتال دانشجویان  
 

آموزش مجازي